shorthaired lady in her midfifties working at her laptop, casual

IV. 4. – Monitorovanie a dokazovanie rozvoja kompetencií

Uvedomenie si požadovaných zlepšení pred mobilitou vám pomôže posúdiť dosiahnutý pokrok. Evidencia vám pomôže rôznymi spôsobmi.

Prečo a ako monitorovať a dokazovať rozvoj kompetencií.

Information about the LEVEL5 system

Leave a Reply