man in his sixties, business casual, sitting on a modern couch, reading, a sports bike in the background

V. 4. Prípady úspechu

Inšpirujte sa úspešnými prípadmi starších podnikateľov, mnohé podniky založili starší podnikatelia.

Poučné príbehy, individuálne aktivity a ďalšie zdroje

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Zistite viac o…

Overte si výsledky svojho učenia: Prípady úspechu

Leave a Reply