couple working at desk

VI. 1. Objavte svoje superschopnosti

Zamyslite sa nad svojimi hodnotami a osobnými silnými stránkami, ktoré vás môžu viesť k podnikaniu vo vyššom veku.

Identifikujte svoje silné stránky.

Dokážete objaviť svoje superschopnosti?

Leave a Reply