60 year old diverse people who are networking at a table, business casual

VI. 2. Sociálne výhody podnikania starších ľudí – spoločenská zodpovednosť

Podniky by sa mali starať o blaho spoločnosti a uvedomovať si, ako ich konanie môže ovplyvniť spoločnosť ako celok.

Aké sú výhody spoločenskej zodpovednosti?

Leave a Reply