seniors networking

VI. 2. Социални ползи от предприемачеството на възрастните хора – социална отговорност

When you network, your age could be your biggest asset or your biggest liability, depending on your approach and attitude.

Защо по-възрастните предприемачи трябва да се интересуват от работата в мрежа?

Leave a Reply