60 year old diverse people who are networking at a table, business casual

VI. 2. Социални ползи от предприемачеството на възрастните хора – социална отговорност

Предприятията трябва да бъдат загрижени за благосъстоянието на обществото и да имат предвид как техните действия могат да повлияят на обществото като цяло.

Какви са ползите от социалната отговорност?

Leave a Reply