entrepreneurial mindset

I. 2. Podnikateľské myslenie

Pochopte rozdiel medzi rastovým a fixným myslením a naučte sa rozlišovať správanie vedúce k jednotlivým typom myslenia.

Pochopte rozdiel medzi rastovým a fixným myslením a naučte sa rozlišovať správanie vedúce k jednotlivým typom myslenia.

Sú nasledujúce charakteristiky typické pre fixné alebo rastové myslenie?

Leave a Reply